GMP+ Certifiering

GMP+ står för god tillverkningssed vid fodertillverkning och har över 12000 deltagande företag i fler än 67 länder. GMP+ är ett fullfjädrat certifieringssystem för fodertillverkare genom att integrera ISO-kvalitets krav, HACCP och andra element.

GMP + inte bara definierar villkoren för produktion av foder, men även för lagring, transport, personal, rutiner, dokumentation etc. Tillsammans med sina samarbetspartners, GMP+ international transparently definieras tydliga villkor, så att fodersäkerheten och hållbarhet garanteras och certifieringsorgan kan genomföra oberoende granskningar.

GMP + är en ledande global aktör på marknaden för fodersäkerhets certifiering. Ett GMP + certifikat ger en ytterligare kvalitativ garanti för alla företagare som agerar på den internationella fodermarknaden.

Kvalitetsmärke GMP + talar om för dig att företaget är pålitligt, har hög kvalitet och är hållbart och säkert.

Det betyder att de uppfyller alla lokala och internationella lagstadgade standarder inom foderindustrin