FAMI-QS

FAMI-QS definierar villkoren för produktion av foder. FAMI-QS definierar tydliga villkor, så att fodersäkerheten och hållbarhet garanteras och så att certifieringsorgan kan genomföra oberoende granskningar.

FAMI-QS är ett kvalitetsmärke som talar om för dig att företaget är pålitligt, hållbart, säkert och levererar foder av hög kvalitet. Det visar också att företaget uppfyller alla lokala och internationella lagstadgade standarder inom foderindustrin.

FAMI-QS baseras på den europeiska foderlagstiftningen, framförallt foderhygienförordningen (EC) 183/2005 och fodertillsatsförordningen (EC) 1831/2003. Certifieringsprocessen drivs under ett världsomspännande nätverk av oberoende och ackrediterade certifieringsorgan och kvalificerade bedömare.

Hela kedjan, från råvara till färdig leverans kontrolleras och alla processer i kedjan dokumenteras och foder och råvaror kan alltid spåras tillbaka till sitt ursprung.

FAMI-QS certifieringens tillämpning är utformad för att garantera säkerhet och goda hygieniska förhållanden i hela livsmedelsproduktionskedjan.